Sandi Karadža
@disann10

Sandi Karadža
@disann10

Društvene mreže:

228,5 K
pratitelja

21,7 K
pratitelja

Industrije:

  • retail

  • tech

  • entertainment

Dosadašnje suradnje:

Yumeets, Matchmasters, Yooul

Sandi ima sadržaj koji se bazira na TikTok trendovima, pitalicama i izazovima.

U svojim videima promovira pozitivu i humorističan pristup.

Laura
@sirkorii

Društvene mreže:

228,5 K
pratitelja

21,7 K
pratitelja

Industrije:

  • retail

  • tech

  • entertainment

Dosadašnje suradnje:

Yumeets, Matchmasters, Yooul